Elevbedrift

Elevbedrift i valgfagene

I valgfagene er det avgjørende med praktisk rettet undervisning, og det er uttrykt et ønske om å bruke kreativitet og elevaktive læringsformer. Bruk av Elevbedrift kan være en god måte å organisere dette på, og vil kunne gi innholdsmessige bidrag til undervisningen.

Dersom alle elevene i klassen gjennomfører Elevbedrift kan det være aktuelt med videreutvikling med fokus på produksjon og drift i valgfag eller i arbeidslivsfag. 

Du finner mange eksempler på Elevbedrifter i de ulike fagene om du åpner ideheftet: Elevbedrift i valgfagene som du finner her under "maler".

Vi har også lagt ut noen brosjyrer for ulike valgfag og årsplaner og kriterier som lærere har benyttet i ulike valgfag.