Elevbedrift

Ungt Entreprenørskap ønskje å kunne tilby godt og oppdatert materiell til bruk i alle skular. I materiellet tilbyr vi no også materiell på nynorsk. Materiellet er samla i et felles dokument som dekkjer dei fleste behov til elevane. Dette finn du her under "Forslag til innhald i bedriftspermen", og vil høve å nytte om ein ønske å skrive ut materiellet til kvar Elevbedrift. I tillegg har vi lagt inn øvingar/skjema i dei ulike stega som er merka med "Nynorsk".

Vi håpar dette er tilstrekkeleg til at ein kan nytte Elevbedrift på ein god måte også for elevar som har Nynorsk som målføre.

Tusen takk til Elise Hovet, lærer ved Sykkylven ungdomsskole som har oversett materiellet til nynorsk på eige initiativ, og at vi har fått høve til å dele dette med andre lærarar og elevar.

Med vennleg helsing
Helge Gjørven
helge.gjorven@ue.no