Elevbedrift

Lærer for elevbedrifter

"Å bruke Elevbedrift som metode gir elevene en annerledes læringsopplevelse og får fram sider hos den enkelte elev som vi ikke ser i vanlig undervisning. Det er derfor vi har valgt å bruke elevbedrift som metode for alle elever på vår skole når de er på 9. trinn" Sitat fra erfaren EB lærer.

Nå skal dere i gang med Elevbedrift og elevene skal få mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i et team med medelever. Vi anbefaler 4-5 elever per elevbedrift, minimum er 2 elever.

Ved siden av å få et innblikk i det å starte sin egen bedrift får elevene erfaring med:

 • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
 • jobbe i kreative team
 • samarbeide og fungere i team
 • stole på seg selv og ta avgjørelser
 • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Som lærer finner du noe ressursmateriell her i lærerrommet. Resten av EB-løypa er tiltenkt elevene så de skal kunne jobbe mest mulig selvstendig og bruke deg som veileder etter behov. Gi elevene rom for læring både i og utenfor skolen, og la dem følge sine ideer og initiativ. Da vil du kanskje se at elevene oppdager sider hos seg selv de ikke har vært så klar over og som gjør at vokser i egne og andres øyne. Variasjon og nye utfordringer er bra når man skal lære for livet.

Omfang og organisering

Elevbedrift kan benyttes for å oppnå læringsmål i ulike fag. Omfang og hvilke områder som vektlegges vil være ulikt. Vi har laget et eget område for å vise ulike måter å organisere Elevbedrift og hvordan læreplanmål i ulike fag kan nås gjennom Elevbedriftmetoden. 

Registrering av elevbedrifter

Registrering gir mange fordeler:

 • Lov til å drive bedrift i skoletiden og med gunstige rammebetingelser. (Se steg 8)
 • Mulighet til å åpne bankkonto. (Se steg 13)
 • Muligheter til å delta på kurs og messer i regi av UE.
 • I tillegg får Ungt Entreprenørskap en oversikt over det totale antall elevbedrifter og mulighet til å synliggjøre aktiviteten på deres skole

Vi anbefaler at lærer registrerer elevbedriftene, eller at dere gjør det i fellesskap. Under "Maler" her på lærerrommet finner du en skriftlig veiledning: "Registrering av Elevbedrift eller du kan se en kort video.

Tilsvarende veiledninger er tilgjengelig på steg nr 10: Registrering av elevbedrifter, der registreringen tar utgangspunkt i at elevene registrerer selv.

 

Skatter og avgifter for Elevbedrift

Skatteetaten har egne regler for elevbedrifter organisert gjennom Ungt Entreprenørskap:

 • Elevbedrifter kan omsette inntil kr 140.000 uten å rapportere eller betale skatt eller merverdiavgift.
 • Elevbedrifter kan betale ut skattefri lønn med inntil kr 10.000 per person per kalenderår, uten å rapportere dette til skatteetaten.

For mer detaljer om ordningen, se eget dokumentet: "Skatter og avgifter for Elevbedrift" til høyre/under.

 

Ta kontakt! 

Ungt Entreprenørskap har 12 fylkesorganisasjoner som hjelper til med informasjon eller hjelp i arbeidet med Elevbedrift. Se mer på www.ue.no 

 

Lykke til